galochka99: (Париж)
[personal profile] galochka99
Торiк у Львові вiдбулася виставка малюнкiв Ольги Ноженко "Сад Гетсиманський". Це  вже шоста виставка творiв дівчини-сироти, яка живе в будинку-інтернаті, має розумову неповносправність і важкі вади зору.

Художниця малює твори на сакральну тематику, які вражають мистецтвознавців, хоча Ольгу ніхто ніколи не вчив малювати. 4 роки тому благодійники помітили Ольгу в інтернаті. Вона малює на папері, полотні і склі, здебільшого, сюжети з Біблії.

Nozhenko

Ноженко Ольга народилася 26 жовтня 1982 р. у Києві. В пологовому будинку мати-одиначка відмовилася від дитини. Інвалід 2-ї групи з дитинства.
Перші 5 років – дитячий будинок „Берізка” м. Києва, далі – переїзд до дитячого будинку №1 м. Львова.
1991-го дівчинка розпочала навчання у Добромильській спеціальній школі-інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку (Старосамбірщина), де виявила здібності до малювання.
2003-го року, по закінченні школи переїздить до Буківського дитячого будинку-інтернату (Старосамбірщина), де проживає дотепер. Родичів не має. Вільний час посвячує малюванню, основна тематика творів – сакральна.
Дівчина ніколи не брала уроків живопису чи рисунку.

Джерело:
http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvovi_trivaye_vistavka_sakralnih_kartin_divchinki_z_internatu&objectId=1248578
http://iconart.com.ua/ua/exhibitions/50
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

December 2016

M T W T F S S
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031 

Стиль

Метки

No cut tags
Page generated 20 Oct 2017 12:15
Powered by Dreamwidth Studios