galochka99: (Париж)
[personal profile] galochka99
Взято у [livejournal.com profile] rich_ka
Ви, певно, пам"ятаєте, вірш Коротича "Прохання старого лірника", отой, "Переведіть мене через Майдан". Я сьогодні випадково почула пісню у виконанні Галини Беседіної і навіть пожартувала, що тепер у Росії схожу пісню вважали б політичною. Ну а СРСР - йдіть собі через майдани, тільки українською мовою не співайте. Не була вона надто популярною, але й не забороняли.
Так от, в 2004 цей вірш друкували на перших сторінках популярних газет, але без останнього рядка. Бо останній рядок, прямо скажем, песимістичний. Я його ще тоді, в 2004 згадала, і постійно він крутився у моїй голові, вганяючи в депресію. "Майдану тлумне тло взяло його у себе і вело ще, коли він впав у центрі тої площі, а поля за Майданом - не було. "Така мораль цього вірша: ходи-не ходи по майданах, а поля - за ними, за майданами, нема.
Минуло десять років з 2004, ми бачимо новий Майдан, і знову виникла тема поля. Є воно за цим майданом, чи нема? А якщо - нема, то чи варто переходити нації через Майдани знову і знову?
От що я вам скажу. З якого дива ви вирішили, що за Майданом має бути поле? Що за дивна ідея, майже національна? Цілком можливо, що там смітник чи пустеля. І що? Ми все одно йдемо. Бо щоб там було поле, треба скопати чи зорати, і засіяти. Треба доглядати посіви і вчасно зібрати врожай. Треба зберігати зібране, аби вистачило на їжу і на насіння. Треба наступного року знову сіяти.
І треба покласти в скриню давню ідею про перехід через Майдан як кінцевий результат. Навіть в пісні не вийшло, щоб раз перейшов площу, і вже в казці.То і в нас не вийде, щоб раз - і ми в омріяному суспільстві добробуту і демократії. Практикою власною доведено, що не вийде.

А про віру - вірте, сподівайтесь, все, що ми робимо - не марно. Це просто ще один крок до поля, туди, де бджоли в гречках стогнуть глухо. Легко йти, коли знаєш, що поле за Майданом є. Важко йти, коли знаєш, що там пустеля, і, як дійдемо, чекає на нас ще більше роботи. Це шлях відважних. А ми, українці і українки, - відважна нація.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

December 2016

M T W T F S S
   1234
567891011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031 

Стиль

Метки

No cut tags
Page generated 22 Sep 2017 22:29
Powered by Dreamwidth Studios